.אנשים נעים בין אור לחושך, דכאון לאושר, כי לך תדע מה יהיה מחר